C.O.V. Amstelveen

Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen

Start ] [ Contact ] Geschiedenis ] De dirigent ] Concerten ] Volgende Concert ]

 

 

Meezingen?

Wanneer U nieuw bent in Amstelveen of wanneer U hier al geruime tijd woont en u zoekt een gezellig koor, kom dan eens vrijblijvend een repetitie bijwonen.

Onze repetities worden wekelijks op dinsdag van 19.45 uur tot 22.00 uur gehouden in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A te Amstelveen.

Op de repetities wordt hard gewerkt, maar sfeer en gezelligheid zijn kenmerkend voor de COV Amstelveen

Het koor telt momenteel ongeveer 50 leden en bij alle stemgroepen is aanvulling met nieuwe leden zeer welkom.

U bent dus van harte welkom!

Nadere informatie zal u gaarne worden verstrekt door:

de voorzitter: Tine van Doorn, email: voorzitter@covamstelveen.nl

de secretaris: Nelleke Meester,  email: info@covamstelveen.nl

de penningmeester: Henk van der Meulen, email: penningmeester@covamstelveen.nl

 

 

.